Rehabilitacja i neurologia

Oddziały rehabilitacyjne w Zagórzu od wielu lat specjalizują się w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Dzięki wieloletniej współpracy z Kliniką Rehabilitacji Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie i pomocy fundacji Wanda Founds udało się nam wykształcić kadrę doskonałych specjalistów. Dzięki hojności darczyńców a przede wszystkim dzięki przemyślanemu i konsekwentnemu wspieraniu programu rozwoju naszego Centrum przez Zarząd Województwa Mazowieckiego staliśmy się jednym z najlepiej wyposażonych ośrodków w kraju. Nasze podejście do rehabilitacji opiera się na wytycznych WHO.

Proponujemy turnusy rehabilitacyjne zawierające:

 1. Pełnoprofilową diagnostykę:
 • wywiad oparty na najnowszych metodach badawczych GMFCS, FMS, PEDI, Gilette Functional Index,
 • badanie lekarskie obejmujące pomiar PROM, AROM, ocenę napięcia mięśniowego, spastyczności, selektywności, siły mięśniowej, stopnia deformacji kostno-stawowych,
 • testy wydolności. UGT, TWT,
 • badanie dużej motoryki przy użyciu skali GMFM 66/88,
 • badanie wzorca chodu z zastosowaniem systemu Video EMG Sybar,
 • pełno profilowa trójwymiarowa ocena kinematyki i kinetyki ruchu z zastosowaniem systemu 3D Qualisys,
 • 12/24 godzinne badanie holterowskie badanie aktywności z zastosowaniem akcelerometrii.
 1. Określenie celów terapeutycznych.
 2. Terapię:
 • terapię spastyczności z zastosowaniem wielopoziomowych iniekcji preparatów toksyny botulinowej (jesteśmy jedynym w kraju ośrodkiem, który uzyskał Certyfikat Doskonałości w zakresie terapii spastyczności, jesteśmy też rekomendowanym ośrodkiem szkoleniowym),
 • programy terapeutyczne z zastosowaniem: metod terapeutycznych NDT, Vojta, Peto, PNF i innych, wyspecjalizowanych systemów do terapii chodu – BIODEX, zrobotyzowanej ortezy do terapii chodu-LOKOMAT Pediatryczny, programów hydroterapii, terapii zajęciowej, fizykoterapii,
 • dobór odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego.
 1. Ocenę wyników terapii i instruktaż dla pacjentów i rodziców.

Dla dzieci z dysfunkcją kończyny górnej proponujemy oddzielne turnusy terapeutyczne obejmujące:

 1. Diagnostykę:
 • ocena funkcji i aktywności PEDI, HOUSE, MACS, WE FIM, MELBOURNE, AHA,
 • badanie lekarskie obejmujące pomiar PROM, AROM, ocenę napięcia mięśniowego, spastyczności, selektywności, siły mięśniowej, stopnia deformacji kostno-stawowych,
 • laboratoryjną ocenę zaburzeń ruchu kończyny górnej.
 1. Określenie celów terapeutycznych.
 2. Terapię:
 • terapię spastyczności z zastosowaniem wielopoziomowych iniekcji preparatów toksyny botulinowej,
 • programy terapeutyczne z zastosowaniem: metod terapeutycznych NDT, Vojta, Peto, PNF i innych,
  wyspecjalizowanych systemów do terapii kończyny górnej z zastosowaniem rzeczywistości wirtualnej, zrobotyzowanej ortezy do terapii kończyny górnej ARMEO (jedynej w Polsce), programów terapii wymuszonej koniecznością, programów opartych na plastyczności mózgu, terapii zajęciowej, fizykoterapii,
 • dobór odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego.
 1. Ocenę wyników terapii i instruktaż dla pacjenta i rodzica.