Kontakt


Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Adres do korespondencji:
Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna

 

Sekretariat Zarządu
Zagórze k/Warszawy, 05-462 Wiązowna
E-mail: sekretariat@centrumzagorze.pl
Tel. 22 468 24 00, Fax: 22 773 33 23

Szczegółowe dane teleadresowe dostępne są po kliknięciu w nazwę działu, poradni lub oddziału.

Zarząd i Dyrekcja Spółki
Administracja

05-462 Wiązowna, Zagórze
Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży
Poradnia Rehabilitacyjna dla Dorosłych
Oddział Neurologiczno-Rehabilitacyjny
Pododdział Rehabilitacji Narządu Ruchu
Pododdział Dzienny Rehabilitacji Wieku Rozwojowego
Psychiatryczny Rehabilitacyjny Oddział Dzienny dla Dzieci i Młodzieży
Oddział Leczenia Nerwic dla Młodzieży

05-420 Józefów, ul. 3 Maja 127
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym
Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży
Oddział Psychiatryczny dla Dzieci
Oddział Psychiatryczny dla Młodzieży

05-400 Otwock, ul. Kochanowskiego 27/29
Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy
Hostel Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej

03-739 Warszawa, ul. Brzeska 12
Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym
Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży

01-154 Warszawa, ul. Dzielna 7
Poradnia Neurologiczna dla Dzieci i Młodzieży
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
Poradnia Leczenia Uzależnień

00-763 Warszawa, ul. Jana III Sobieskiego 93
Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży