Zarząd i Dyrekcja

Prezes Zarządu
Michał Stelmański
E-mail: michal.stelmanski@centrumzagorze.pl
Tel. 22 468 24 00

Dyrektor Finansowy
Prokurent - Kinga Turzyniecka
E-mail: kinga.turzyniecka@centrumzagorze.pl
Tel. 22 468 24 19

p. o. Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych
Wojciech Górnik
E-mail: wojciech.gornik@centrumzagorze.pl
Tel. 22 468 24 12

Dyrektor ds. Medycznych
lek. med. Zofia Łysiak
E-mail: zofia.lysiak@centrumzagorze.pl
Tel. 22 468 25 75

Z- ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
Alicja Gos
E-mail: alicja.gos@centrumzagorze.pl
Tel. 22 468 25 66