Psychiatria i uzależnienia

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. jest jedynym w Polsce profilowanym szpitalem w zakresie psychiatrii dziecięco-młodzieżowej. Oferta obejmuje kompleksowe świadczenie usług:

  • w oddziałach stacjonarnych (z podziałem na specjalizacje),
  • w oddziałach dziennych (podział uwzględnia wiek pacjentów),
  • w poradniach specjalistycznych.

W sumie dysponujemy ponad 140 miejscami w lecznictwie stacjonarnym, 97 miejscami w oddziałach dziennych, rocznie udzielamy ok. 18 tysięcy porad ambulatoryjnych w zakresie psychiatrii dziecięco-młodzieżowej, co daje nam pozycje lidera w województwie mazowieckim. Obok leczenia farmakologicznego stosujemy różne formy leczenia psychoterapeutycznego (terapia indywidualna, grupowa, terapia rodzinna, terapia zajęciowa). Zapewniamy dostęp do niezbędnych badań laboratoryjnych, obrazowych i konsultacji lekarskich.

Szpital w Józefowie, jako jedyna placówka w województwie mazowieckim pełni ostry dyżur dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi do 15 roku życia i jako jedna z trzech placówek przyjmuje w trybie ostrodyżurowym" pacjentów mających 15 lat i więcej. Zmodernizowana infrastruktura szpitalna zapewnia wysoki standard świadczonych usług oraz bezpieczeństwo pacjentom.

Na terenie szpitala w Zagórzu i w Józefowie zlokalizowane są zespoły szkół, które dają możliwość kontynuowania nauki w trakcie terapii. Edukacja obejmuje przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, liceum oraz liceum dla pracujących.

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. położone jest na terenach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, co ma niebagatelne znaczenie w procesie szybkiego powrotu do zdrowia.