Administracja

Dział Finansowo-Księgowy
E-mail: fk@centrumzagorze.pl
Tel. 22 468 24 14, 22 468 24 26

Specjalista ds. Analiz
Barbara Kobza
E-mail: barbara.kobza@centrumzagorze.pl
Tel. 22 468 24 03

Dział Personalny
Kierownik: Monika Rudnicka
E-mail: monika.rudnicka@centrumzagorze.pl
Tel. 22 468 24 15

E-mail: personalny@centrumzagorze.pl
Tel. 22 468 24 28 lub 22 468 24 17

Dział Organizacji i Obsługi Zarządu
Kierownik: Agnieszka Popińska
E-mail: agnieszka.popinska@centrumzagorze.pl
Tel. 22 468 24 27

Sekretariat Zarządu
Iwona Baran
E-mail: sekretariat@centrumzagorze.pl
Tel. 22 468 24 00

Dział Rozliczeń i Statystyki Medycznej
Kierownik: Teresa Radziejewska-Duch
E-mail: teresa.duch@centrumzagorze.pl

Tel. 22 468 25 53
E-mail: statystyka@centrumzagorze.pl
Tel. 22 468 25 86 lub 22 468 25 88

Pełnomocnik Zarządu ds. Teleinformatyki
Magdalena Maszkiewicz
E-mail: magda.maszkiewicz@centrumzagorze.pl
Tel. 22 468 26 15

Dział Techniczno-Administracyjny
Kierownik: Jacek Majewski
E-mail: jacek.majewski@centrumzagorze.pl
Tel. 22 468 24 60

E-mail: techniczny@centrumzagorze.pl
Tel. 22 468 24 54, 22 468 24 61, 22 468 24 64

E-mail: administracja@centrumzagorze.pl
Tel. 22 468 24 52, 22 468 24 63

Sekcja Zamówień Publicznych
Kierownik: Hanna Gadoś
E-mail: hanna.gados@centrumzagorze.pl
Tel. 22 468 24 53, 22 468 24 56

Koordynator ds. Żywienia
Urszula Tyra
E-mail: dietetyk@centrumzagorze.pl
Tel. 22 468 24 59

Pracownik Socjalny
Agnieszka Szmitko
E-mail: pracownik.socjalny@centrumzagorze.pl
Tel. 22 468 24 67