Przetargi

Przedmiot zamówienia Tryb Data ogłoszenia Data otwarcia ofert Informacje

4/2015/ZP Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej na termomodernizację obiektu: „Zameczek”- oddz. IV zlokalizowanego w Zagórzu oraz aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację obiektu Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w  Józefowie ul. 3go Maja 127

Termin składania ofert: 09 czerwca  2015 r. do godz. 10:00

2015.05.28 Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej (15.06.2015)

3/2015/ZP ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ

ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ

 

Zmiana terimu składania ofert:  

Oferty należy złożyć  w terminie do dnia  11 maja  2015 r. do godz. 10:00 

2015.04.29

2/2015/ZP Opracowanie projektowo- kosztorysowej dokumentacji na wymianę oświetlenia na LED-owe w obiektach Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o.

Opracowanie projektowo- kosztorysowej dokumentacji na wymianę oświetlenia na LED-owe w obiektach Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o. 

Termin składania ofert 17 marca 2015 r do godz. 10:00
2015.03.09

1/ZP/2015

Opracowanie projektowo- kosztorysowej dokumentacji na termomodernizację  obiektów zlokalizowanych w Zagórzu :   Oddział V (dawna szkoła), „Barak nr 2 (Zagórze 4), „Margines” - Hydrofornia  osiedlowa.

Termin składania ofert do dnia 11.02.2015 r. do godz. 10:00.02.2015 r. 

W związku z modyfikacją SIWZ termin skladania ofert zostaje przesuniety na dzień 16.02.2015 r. do godz. 10:00

2015.02.03

23/2014/ZP

Świadczenie usługi w zakresie: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji i szyb od stłuczenia, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zamawiający informuje, iż w zawiazku z pytaniami

Termin składania ofert zostaje przsuniety na dzień 10 grudnia 2014 r, do godz. 10:00

2014.11.25

21/2014/ZP

POSZANOWANIE ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII SP. Z O.O. W ZAGÓRZU

Termin składania ofert 28.11.2014 r. do godz. 09:00

2014.11.13

20/ZP/2014

„Poszanowanie energii cieplnej i elektrycznej w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu”.

Termin składania ofert do dnia:  17 października  2014 r. do godz. 10:00

2014.10.02

Spr nr 19/2014/ZP

PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MAZOWIECKIEGO CENTRUM NEUROPSYCHIATRII W ZAGÓRZU.

Oferty należy złożyć  w terminie do dnia 14 sierpnia 2014 r. do godz. 09:00

 

W związku z modyfikacją SIWZ Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 18 sierpnia 2014 r. godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 09:30.

 

2014.07.29

Spr. 18/2014/ZP

Spr. 18/2014/ZP - Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu
2014.06.25

Spr. 16/2014/ZP

Spr. 16/2014/ZP - Przetarg na modernizację obiektu oddział IV Zameczek w Zagórzu-zabezpieczenie przeciwpożarowe
2014.06.03