Przetargi

Przedmiot zamówienia Tryb Data ogłoszenia Data otwarcia ofert Informacje

„Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie na potrzeby działalności medycznej” spr 7/ZP/2018

Z wolnej ręki 2018.08.13

Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie na potrzeby działalności medycznej.

UNIEWANIONO POSTĘPOWANIE

Przetarg nieograniczny 2018.06.25 10.07.2018 godz 10:30

Nr spr.5/2018/ZP Zaopatrzenie działu farmacji szpitalnej

UWAGA: Termin składania ofert został przedłużony do dnia 13czerwca 2018r. do godz.10:00 2018.05.30 07 czerwca 2017r. godz.10:10 UWAGA:TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO DNIA 11 CZERWCA 2018R. DO GODZ.12:00

Dostawa sprzętu medycznego do diagnozowania do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu k/Warszawy. spr 4/2018/ZP

Przetarg nieograniczony 2018.03.19 30.04.2018

„Remont kompleksu Pawilon Główny Szpitala w Józefowie ul. 3-go Maja 127” spr 3/218/ZP

Zamawiający dokonał zmiany załacznika nr 1. Ponizej zmieniony załacznik w załączeniu

Zmienieony załacznik nr 1 nalezy dołaczyc do oferty.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. 19.02.2018 r godz: 09:30, otwarcie ofert tego samego dnia godz: 10:00

Przetarg Nieograniczony 2018.01.25 19.02.2018 godz: 10:00

Zagospodarowanie terenu Szpitala w Józefowie ul. 3-Go Maja 127 spr 2/2018/ZP

Informuję, iż w zwiazku z pytaniami Zamwiajacy przesunął termin składania ofert na dzień 20.02.2018 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz: 10:30.

 

Przetarg nieograniczony 2018.01.25 20.02.2018 r. godz. 10:30

Dostawa sprzętu medycznego do diagnozowania do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu k/Warszawy. spr 1/2018/ZP

SIWZ oraz pozostałe dokumenty, zostaną zamieszczone na stonie Zamawiajacego po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urz,ędowym Unii Europejskiej.

Przetarg nieograniczony 2018.01.19 01.03.2018 r godz 11:30

Dostawa sprzętu medycznego do diagnozowania do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu k/Warszawy. tj. dostawa Systemu trójwymiarowej analizy chodu wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi

SIWZ oraz pozostałe dokumenty, zostaną zamieszczone na stonie Zamawiajacego po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urz,ędowym Unii Europejskiej.

2018.01.19

Dostawa sprzętu medycznego do diagnozowania do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu k/Warszawy. tj. dostawa Systemu trójwymiarowej analizy chodu wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi

SIWZ oraz pozostałe dokumenty, zostaną zamieszczone na stonie Zamawiajacego po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urz,ędowym Unii Europejskiej.

przetarg nieograniczony 2018.01.19 01.03.2018 r godz. 11:30

Dostawa sprzętu medycznego do diagnozowania do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu k/Warszawy. tj. dostawa Systemu trójwymiarowej analizy chodu wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi

SIWZ oraz pozostałe dokumenty, zostaną zamieszczone na stonie Zamawiajacego po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urz,ędowym Unii Europejskiej.

Przetarg nieograniczony 2018.01.19 01.03.2018 r godz. 11:30