Przetargi UE

Postępowania w projektach unijnych

Przedmiot zamówienia Tryb Data ogłoszenia Data otwarcia ofert Informacje

Przeprowadzenie 15 sesji terapeutycznych przy użyciu m.in. Zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji ruchu dla 672 osób w ramach 3728 cykli terapeutycznych”

2019.08.28

,,Nadzór lekarski/15 sesji terapeutycznych przy użyciu m.in. zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji ruchu” 22/UE-1/PN/2019

2019.08.19

,,Przeprowadzenie 15 sesji terapeutycznych przy użyciu m.in. zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji ruchu dla 672 osób w ramach 3728 cykli terapeutycznych” 21/UE-1/PN/2019

2019.06.12

„Nadzór lekarski/15 sesji terapeutycznych przy użyciu m.in. zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji ruchu”. 20/UE-1/PN/2019

2019.06.12

Nr spr.9/2019/ZO/ZP Zapytanie ofertowe ,,Usługa cateringowa"

2019.05.22 27 maja 2019r. godz.10:10 Oferty należy składać do dnia 27 maja 2019r. godz.10:00

Rozeznanie rynku dot usługi cateringowej

2019.05.14

,,Obsługa informatyczna (gromadzenie i obróbka danych z sesji, programowanie urządzeń dla poszczególnych pacjentów/sesji) dla 672 osób w ramach 3728 cykli terapeutycznych” na potrzeby projektu pn. „Wykorzystanie nowoczesnych technologii diagnostycznych i zrobotyzowanych systemów rehabilitacji w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu” -przetarg nieogranioczony 19/UE-1/PN/2019

2019.04.01

Rozeznanie rynku: Szkolenia dla rodziców/opiekunów, lekarzy POZ i działania informacyjno-edukacyjne dla osób z otoczenia pacjenta tj. asystentów 4/UE-2/RR/2019

2019.03.29

,,Przeprowadzenie badania początkowego zgodnie z wytycznymi RPZ oraz przeprowadzenie badania końcowego zgodnie z RPZ" 18/UE-1/PN/2018

2018.10.17

,,Przeprowadzenie 15 sesji terapeutycznych przy użyciu m.in. Zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji ruchu dla 672 osób w ramach 3728 cykli terapeutycznych 17/UE-1/PN/2018

2018.10.17