Przetargi UE

Postępowania w projektach unijnych

Przedmiot zamówienia Tryb Data ogłoszenia Data otwarcia ofert Informacje

,,Przeprowadzenie badania początkowego zgodnie z wytycznymi RPZ oraz przeprowadzenie badania końcowego zgodnie z RPZ" 18/UE-1/PN/2018

2018.10.17

,,Przeprowadzenie 15 sesji terapeutycznych przy użyciu m.in. Zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji ruchu dla 672 osób w ramach 3728 cykli terapeutycznych 17/UE-1/PN/2018

2018.10.17

,,Nadzór lekarski/15 sesji terapeutycznych przy użyciu m.in. zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji ruchu” 16/UE-1/PN/2018

2018.10.17

,,Spotkania psychologa / pedagoga / pedagoga specjalnego / terapeuty zajęciowego w środowisku domowym z uczestnikiem projektu i jego rodziną” na potrzeby projektu pn. „Skuteczna diagnoza i indywidualna terapia w środowisku domowym szansą dla dzieci z autyzmem z województwa mazowieckiego”. 3/UE-2/PN/2018

2018.09.27

„Zakup systemu do analizy chodu w odciążeniu, niezbędnego do prowadzenia zaawansowanej diagnostyki oraz modernizacja laboratorium chodu, związana z implementacją w/w systemu.” Sygnatura sprawy 15/UE-1/WR/2018

2018.08.31

,,Przeprowadzenie diagnozy początkowej i końcowej” na potrzeby projektu pn. „Skuteczna diagnoza i indywidualna terapia w środowisku domowym szansą dla dzieci z autyzmem z województwa mazowieckiego” 2/UE-2/PN/2018

2018.08.28

,,Przeprowadzenie diagnozy początkowej i końcowej” na potrzeby projektu pn. „Skuteczna diagnoza i indywidualna terapia w środowisku domowym szansą dla dzieci z autyzmem z województwa mazowieckiego”. 1/UE-2/PN/2018

2018.08.03

"Zaplanowanie cyklu terapeutycznego" na potrzeby projektu pn. „Wykorzystanie nowoczesnych technologii diagnostycznych i zrobotyzowanych systemów rehabilitacji w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu” - przetarg nieograniczony

2018.07.05

”Przeprowadzenie badania początkowego zgodnie z wytycznymi RPZ oraz przeprowadzenie badania końcowego zgodnie z RPZ” na potrzeby projektu pn. „Wykorzystanie nowoczesnych technologii diagnostycznych i zrobotyzowanych systemów rehabilitacji w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu”- przetarg nieograniczony

2018.07.05

"Zaplanowanie cyklu terapeutycznego" na potrzeby projektu pn. „Wykorzystanie nowoczesnych technologii diagnostycznych i zrobotyzowanych systemów rehabilitacji w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu”

2018.07.05