Przetargi

Przedmiot zamówienia Tryb Data ogłoszenia Data otwarcia ofert Informacje

Wykonanie rezerwowych źródeł wody w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o

Przetarg nieograniczony 2019.07.31 19.08.2019 r.

Nr spr. 5/2019/ZP WYKONANIE REZERWOWEGO ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ORAZ REZERWOWYCH ŹRÓDEŁ WODY W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII SP. Z O. O

przetarg nieograniczony 2019.06.26 11 lipca 2019r. godz.10:30 Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 16.07.2019 r. godz. 12:00, otwarcie ofert nastapi tego samego dnia o godz 12:30

Nr spr.4/2019/ZP Zaopatrzenie Działu Farmacji Szpitalnej Uwaga: Termin składania ofert został przedłużony do dnia 04 lipca 2019r. godz.10:00,Zmodyfikowano formularz ofertowy

przetarg nieograniczony 2019.06.26 28 czerwca 2019r. godz.10:10 UWAGA:TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO DNIA 04.07.2019R. DO GODZ.10:10

„Zarządzanie projektem pod nazwą Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp z o.o. w Zagórzu” sprawa 3/2019/ZP

Przetarg nieograniczony 2019.05.15 27.05.2019 r. godz. 10:30

„Zarządzanie projektem pod nazwą Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp z o.o. w Zagórzu”

Przetarg nieograniczony 2019.04.17 08.05.2019 r godz 12:30 Sprawa nr 2/2019/ZP

Zakup toksyny botulinowej typu A (botox,dysport) i dostawa do Działu Farmacji Szpitalnej w Józefowie ul.3 Maja 127,05-420 Józefów.

Przetarg nieograniczony 2019.03.20 SPRAWA nr 1/2019/ZP

Nr spr.12/2018/ZP Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.w Zagórzu k/W-wy

2018.11.22 30 listtopada 2018r. godz.10:15 Oferty należy składać do dnia 30 listtopada 2018r. godz.10:00

„Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp z o.o. w Zagórzu”

Przetarg Nieograniczony 2018.10.31 15.11.2018 r. godz. 11:30 W dniu 09.11.2018 r. o godz. 12:30 odbędzie się wizja lokalna w Warszawie ul. Koszykowa

Nr spr 10/2018/ZP Zakup wraz z dostawą toksyny botulinowej typu A

UWAGA - TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO DNIA 4 STYCZNIA 2019r. GODZ.10:00

UWAGA - POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE.

UWAGA: TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO DNIA 04 STYCZNIA 2019r. godz.10:00 2018.10.16 04 grudnia 2018r. godz.10:10 Oferty należy składac do dnia 04 grudnia 2018r. godz.10:00

„Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp z o.o. w Zagórzu”

Zamawiający dokonał zmiany załącznika nr 2A - 5 Niskie prądy, Włąsciwa dokumentacja w załaczeniu.

Wykonawca sporżdzajac ofertę musi wycenić prace dot. niskich prądów zgodnie z nowyą dokumentacją.

 

Zamawiajacy przesuwa termin składania ofert na dzień 24.10.2018r. godzina 10.00, otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:30.

Przetarg nieograniczony 2018.09.18 03.10.2018 r. godz. 11:30