Postępowania poniżej 30 000 EUR

Przedmiot zamówienia Tryb Data ogłoszenia Data otwarcia ofert Informacje

Odbiór , transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów medycznych spr 5/2020/ZO

2020.04.06 17.04.2020

Dostawa materiałów biurowych

2020.03.30

Odbiór , transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów medycznych

2020.03.16

Odbiór , transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów medycznych

2020.03.08

sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci w Szpitalu w Józefowie , ul.3 Maja 127 sprawa nr 15/2019/ZO/ZP

2019.11.19

sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Izby Przyjęć w Szpitalu w Józefowie, ul.3 Maja 127

2019.11.19

Nr spr 14/2019/ZO/ZP Zakup mebli biurowych

2019.10.30 5 listopada 2019r. godz.10:00

Nr spr.13/2019/ZP Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

zapytanie ofertowe 2019.09.20 30 września 2019r.godz.16:15 Uwaga:oferty należy składać do dnia 30 września 2019r. do godz.10:00

Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem sprawa 12/2019/ZO/ZP

Spoza ustawy 2019.08.27 UNIEWAŻNIONO ZAPYTANIE

Nr spr.11/2019/ZO/ZP "Świadczenie usługi transportu pacjentów w roku szkolnym 2019/2020"

2019.08.14 21 sierpnia 2019r. godz.11:10 Oferty należy składać do dnia 21 sierpnia 2019r. godz.11:00