Złap wiatr w żagle

2014-07-15

W terminie od 28 lipca do 10 sierpnia 2014 r. młodzież Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychotycznymi w Otwocku będzie przebywała na obozie żeglarskim w Rozpłuciu-Grabowie. Obóz organizowany jest w ramach wzbogacenia oferty terapeutycznej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Walory wychowawcze wspólnego żeglowania, tzn. zdobywanie wiedzy, kształtowanie właściwych postaw społecznych w życiu grupy, umiejętności osiągania celów, pokonywania trudności, są istotnym elementem programu obozu. Zdobywanie umiejętności żeglowania w otoczeniu silnej, zdrowej załogi, potrafiącej imponować młodemu człowiekowi wiedzą, umiejętnościami i ideałami przekonującymi do naśladowania, a więc odciągającymi od zachowań destrukcyjnych, jest niezwykle istotnym walorem programu skierowanego do młodzieży wywodzącej się często ze środowisk dysfunkcyjnych.