Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu

Kierownik poradni: dr n. med. Marcin Bonikowski
E-mail: rehabilitacja@centrumzagorze.pl
Sekretariat poradni: 22 468 24 06

Rejestracja: 22 468 24 47 lub 22 468 24 16
Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30

Do zadań poradni należy leczenie wrodzonych i nabytych schorzeń narządu ruchu oraz leczenie wad postawy u pacjentów w wieku do 18 lat lub starszych (jeśli kontynuują naukę).

Wskazania do przyjęcia w poradni to w szczególności wady wrodzone (wady układu nerwowego, przepukliny oponowo-rdzeniowe, wrodzone ubytki kończyn), urazy okołoporodowe, mózgowe porażenie dziecięce, wada postawy, następstwa urazów (złamanie kości), skręcenie stawów, zaburzenia chodu.

Zakres realizowanych świadczeń to w szczególności konsultacje lekarza rehabilitacji medycznej, kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy.