Poradnia Rehabilitacyjna dla Dorosłych w Zagórzu

Kierownik poradni: dr n. med. Marcin Bonikowski
E-mail: rehabilitacja@centrumzagorze.pl
Sekretariat poradni: 22 468 24 06
Rejestracja: 22 468 24 47 lub 22 468 24 16

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach  7:30 - 14:30

Poradnia Rehabilitacyjna dla Dorosłych realizuje
wyłącznie usługi komercyjne.

Do zadań poradni należy leczenie wrodzonych i nabytych schorzeń narządu ruchu oraz leczenie wad postawy.

Wskazania do przyjęcia w poradni to w szczególności wady wrodzone (wady układu nerwowego, przepukliny oponowo-rdzeniowe, wrodzone ubytki kończyn), urazy okołoporodowe, mózgowe porażenie dziecięce, wada postawy, następstwa urazów (złamanie kości), skręcenie stawów, zaburzenia chodu.

Zakres realizowanych świadczeń to w szczególności konsultacje lekarza rehabilitacji medycznej, kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy.