Poradnia Neurologiczna dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie

Kierownik poradni: mgr Paulina Kozłowska-Nikodym
Rejestracja: 22 468 25 47
E-mail: poradnia.dzielna@centrumzagorze.pl

W przypadku potwierdzenia lub odwołania wizyty proszę dzwonić pod numer telefonu: 533 332 950

Godziny pracy poradni:
Poniedziałek    8:00-20:00
Wtorek             9:00-15:00
Środa              13:00-18:00
Czwartek           9:00-20:00
Piątek            14:30-20:00

Umówienie się na wizytę do specjalisty oraz uzyskanie szczegółowych informacji na temat udzielanych porad pod numerem tel. 22 468 25 47 lub email poradnia.dzielna@centrumzagorze.pl

Do zadań poradni należy diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego pacjentów w wieku do 18 lat oraz ocena neurorozwojowa niemowląt.

Wskazania do leczenia w poradni to w szczególności nieorganiczne zaburzenia snu, padaczka, migrena, bóle głowy, mózgowe porażenie dziecięce i inne zespoły porażeniowe, uraz porodowy OUN, zaburzenia napięcia mięśniowego u noworodka, zawroty głowy i odurzenia, omdlenia i zapaść, upośledzenie umysłowe, zaburzenia rozwoju psychoruchowego, inne objawy i dolegliwości dotyczące układu nerwowego i mięśniowo-szkieletowego.

Zakres realizowanych świadczeń zdrowotnych to w szczególności świadczenia specjalistyczne I, II, III-go stopnia oraz świadczenia specjalistyczne kompleksowe. Czas trwania leczenia w poradni uzależniony jest od indywidualnych potrzeb pacjentów.