Poradnia Neurologiczna dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie

ul. 3 Maja 127, 05-420 Józefów

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2018 roku Poradnia zakończyła działalność.

Lek. med. Maria Wilczyńska przyjmuje pacjentów w Poradni Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży w W-wie, ul. Dzielna 7, tel. 22 468 25 47 lub 22 468 25 39.

Do zadań poradni należy diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego pacjentów w wieku do 18 lat oraz ocena neurorozwojowa niemowląt.

Wskazania do leczenia w poradni to w szczególności nieorganiczne zaburzenia snu, padaczka, migrena, bóle głowy, mózgowe porażenie dziecięce i inne zespoły porażeniowe, uraz porodowy OUN, zaburzenia napięcia mięśniowego u noworodka, zawroty głowy i odurzenia, omdlenia i zapaść, upośledzenie umysłowe, zaburzenia rozwoju psychoruchowego, inne objawy i dolegliwości dotyczące układu nerwowego i mięśniowo-szkieletowego.

Zakres realizowanych świadczeń zdrowotnych to w szczególności świadczenia specjalistyczne I, II, III-go stopnia oraz świadczenia specjalistyczne kompleksowe. Czas trwania leczenia w poradni uzależniony jest od indywidualnych potrzeb pacjentów.