Regulamin płatności

Regulamin płatności darowizn dla Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu

 1. Formy wpłat darowizn na rzecz Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu.
 1. Wpłaty darowizn na rzecz Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu można dokonać za pomocą e-Przelewów. e-Przelewy realizowane są w następujący sposób - Darczyńca dokonujący wpłaty darowizny po wyborze banku, z którego chce dokonać płatności, zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Darczyńca otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu Darczyńca powraca do strony internetowej Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.
 2. Płatność może być wykonana za pośrednictwem jednego z niżej wymienionych banków:
 • Płacę z inteligo (inteligo)
 • mTransfer (mBank)
 • MultiTransfer (MultiBank)
 • Płacę z iPKONET (PKO BP)
 • Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
 • Przelew z BPH (Bank BPH)
 • Płacę z iPKO (PKO BP)
 • Pekao24Przelew (Bank Pekao)
 • Płacę z PeoPay (Bank Pekao)
 • Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
 • PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
 • MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
 • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
 • Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
 • T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank)
 • Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
 • Płać z ING (ING Bank Śląski)
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
 • db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
 • iKO (PKO BP)
 • Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A)
 • Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A)
 • Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A)
 • e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A)
 1. Płatności on-line obsługuje firma eCard S.A.
 2. Wpłaty można dokonać bezpośrednio na konto bankowe Spółki:
  Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.
  Zagórze k/Warszawy 05-462 Wiązowna

  Bank Ochrony Środowiska S.A. 90 1540 1157 2115 2943 4535 0001
 3. Wpłaty darowizn na rzecz Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu nie podlegają zwrotom.
 1. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych.
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm. zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i realizacji Państwa darowizn na rzecz Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu w naszym serwisie.
 2. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. zapewnia, że dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny oraz - w razie akceptacji Darczyńcy - dla celów działalności statutowej Spółki.
 3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz.926 z późn. zm.), Darczyńca ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłatach darowizn bez ich wiedzy i zgody.

 

eCard