Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie

Kierownik poradni: mgr Paulina Kozłowska-Nikodym
Rejestracja: 22 468 25 47
E-mail: poradnia.dzielna@centrumzagorze.pl

W przypadku potwierdzenia lub odwołania wizyty proszę dzwonić pod numer telefonu: 533 332 950

Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00 - 20:00

W dniu 2 maja Poradnia będzie nieczynna.

Umówienie się na wizytę do specjalisty oraz uzyskanie szczegółowych informacji na temat udzielanych porad pod numerem tel. 22 468 25 47 lub email poradnia.dzielna@centrumzagorze.pl

W poradni przyjmujemy pacjentów do ukończenia 18 roku życia z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi (lękowymi, depresyjnymi, zaburzeniami po urazach psychicznych), dzieci i młodzież z problemami z zachowaniem, jedzeniem, z trudnościami szkolnymi i wychowawczymi. Najmłodsi pacjenci to 6 miesięczne niemowlęta, u których dokonujemy oceny rozwoju psychoruchowego.

W naszej placówce pracują wykwalifikowani psychiatrzy, psycholodzy, logopedzi oraz psychoterapeuci. Preferowaną przez nas formą diagnozy i terapii jest model oparty o współpracę. Oznacza to, że staramy się uwzględniać różne formy pracy na rzecz zdrowia pacjenta: konsultacje interdyscyplinarne, pracę w zespole lekarsko-psychologicznym naszej poradni, współpracę z członkami rodziny w procesie zmiany. Współpracujemy również z Poradnią Neurologiczną dla Dzieci i Młodzieży, pracownią EEG oraz z Poradnią Leczenia Uzależnień.

W poradni stosowane jest leczenie obejmujące:

  • diagnozę i leczenie zaburzeń psychicznych mieszczących się w całym spektrum wieku rozwojowego,
  • niezbędne badania dodatkowe,
  • ocenę neurorozwojową niemowląt (od 6 miesiąca życia), ocenę rozwoju psychoruchowego,
  • diagnozę psychologiczną trudności szkolnych, zaburzeń emocjonalnych, behawioralnych i neurorozwojowych,
  • poradnictwo psychologiczne w trudnościach szkolnych i wychowawczych,
  • psychoedukację, wsparcie psychologiczne dla dziecka i jego rodziny w trakcie leczenia wybranych zaburzeń psychicznych,
  • konsultacje psychologa, logopedy,
  • psychoterapię indywidualną (w podejściu behawioralno-poznawczym lub zintegrowanym),
  • psychoterapię grupową dla młodzieży,
  • rozmowy terapeutyczne z rodzinami, systemową terapię rodzin.

Diagnoza i terapia obejmuje cykl konsultacji u psychologa oraz psychiatry znających problemy psychologiczne i zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego. Psychiatra i psycholog poinformują Państwa o zalecanych formach postępowania i terapii, w tym psychoterapii oraz farmakoterapii. Skuteczna terapia wielu zaburzeń psychicznych jest możliwa, o ile pacjent i jego opiekunowie będą uczestniczyli w cyklu regularnych wizyt.

Pierwsza wizyta u psychologa polega na zebraniu wywiadu rodzinnego i informacji od rodzica lub prawnego opiekuna pacjenta na temat problemów dziecka, jego rozwoju i aktualnego funkcjonowania. Jeśli dziecko było kiedykolwiek badane przez psychologa lub pedagoga prosimy zgłosić sie z kserokopiami opini psychologicznych, odpisami wyników badań i obserwacji. Gdy problemy dziecka ujawniają się w szkole dodatkowo pomocne jest przedstawienie opinii od wychowawcy lub pedagoga szkolnego. Następne wizyty mają charakter diagnostyczny lub terapeutyczny a ich przebieg dopasowany jest do problemów pacjenta, rozpoznania i aktualnych potrzeb. Ich celem jest wspieranie procesu zmiany w kierunku poprawy stanu psychicznego pacjenta.

Pierwsza porada psychiatryczna obejmuje zazwyczaj analizę danych z wywiadu psychologicznego, uzupełnienie go przez lekarza psychiatrę. W zależności od zaawansowania procesu diagnozy psychologicznej, powodu zgłoszenia się do poradni i wieku dziecka lekarz psychiatra zadecyduje o przebiegu tego spotkania. Przeprowadzi badanie psychiatryczne dziecka lub wspólną rozmowę z dzieckiem i jego rodzicami lub uzupełni wywiad od rodziców. Jeśli to możliwe prosimy zabrać ze sobą kserokopie wyników badań krwi i moczu (jeśli były wykonane w ostatnich miesiącach) oraz kserokopie dokumentów związanych z dotychczasowym leczeniem dziecka (badania EKG, EEg i inne). Diagnoza psychiatry dziecięcego rzadko obejmuje pojedynczą wizytę, najczęściej składa się z kilku (ok. trzech a niekiedy większej liczby spotkań). Proces ten trwa krócej, jeśli dziecko wcześniej zgłosiło się do psychologa i wstępny wywiad został już zebrany. Z tego powodu zalecamy najpierw zgłosić się na wizytę do psychologa a następnie do psychiatry. Odwrotna kolejność wizyt jest możliwa, ale może to wydłużyć proces diagnostyczny.
Diagnoza psychiatryczna dziecka jest wynikiem bezpośredniej współpracy lekarza psychiatry z psychologiem z doświadczeniem w terapii zaburzeń psychicznych. Jeśli dziecko było już badane przez innego psychologa (np. w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w szkole) nasi psycholodzy w sposób zintegrowany odniosą się do problemów dziecka, jego aktualnego funkcjonowania i uwzglednią jego problemy zdrowotne.

W trakcie konsultacji w naszej poradni postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania i wyjaśnić wątpliwości.

Konsultacje psychologiczne w poradni odbywają się po okazaniu skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub innego lekarza specjalisty.