Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży w ramach pierwszego poziomu referencyjnego w Warszawie-Praga Północ

Kierownik poradni: mgr Paulina Kozłowska-Nikodym
Rejestracja:  22 468 25 01
E-mail: poradnia.psychologiczna@centrumzagorze.pl

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 16:00

Godziny pracy poradni:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek  8:00 – 20:00
piątek 8:00 - 16:30

Poradnia Psychologiczna wchodzi w skład Ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży udzielającej świadczenia w ramach I poziomu referencyjnego.

Świadczenia realizowane są dla dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia a także ich rodzin lub opiekunów prawnych.

Zakres udzielanych świadczeń:

  1. Porada psychologiczna diagnostyczna i psychologiczna.
  2. Sesja psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej.
  3. Sesja wsparcia psychospołecznego.
  4. Wizyta / porada domowa lub środowiskowa realizowana w ramach poradni psychologicznej przez osoby udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w ramach I poziomu referencyjnego.