Poradnia Leczenia Uzależnień w Warszawie

Kierownik poradni: mgr Paulina Kozłowska-Nikodym
Rejestracja: 22 468 25 47

E-mail: poradnia.dzielna@centrumzagorze.pl

W przypadku potwierdzenia lub odwołania wizyty proszę dzwonić pod numer telefonu: 533 332 950

Poradnia czynna jest od poniedziałku do czwartku
w godzinach 10:00 - 20:00

Umówienie się na wizytę do specjalisty oraz uzyskanie szczegółowych informacji na temat udzielanych porad pod numerem tel. 22 468 25 47 lub email poradnia.dzielna@centrumzagorze.pl

Zajmujemy się leczeniem dzieci i młodzieży do 26 roku życia zagrożonych, bądź już uzależnionych, od substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, i inne) oraz pracą z ich rodzicami i opiekunami. Prowadzimy pacjentów uzależnionych ze współistniejącymi zaburzeniami z obszaru psychopatologii np. psychozy, zaburzenia jedzenia, nadpobudliwości.

Zakres programowy poradni to:

  • diagnoza stopnia używania substancji psychoaktywnych, konsultacje psychiatryczne, kwalifikacja do dalszego postępowania z dzieckiem,
  • krótko i średnioterminowa indywidualna terapia uzależnień dla młodzieży,
  • grupowa terapia uzależnień dla młodzieży,
  • indywidualna terapia zintegrowana (farmakoterapia i psychoterapia) dla młodzieży uzależnionej ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi,
  • terapia rodzin dzieci uzależnionych,
  • psychoedukacyjna grupa dla rodziców,
  • orzecznictwo sądowe,
  • kierowanie do leczenia na oddziale terapii uzależnień w Otwocku.

Poradnia Leczenia Uzależnień oraz Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień w Otwocku są placówkami rekomendowanymi do prowadzenia staży klinicznych dla lekarzy w ramach specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży.