Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Warszawie

Kierownik poradni: mgr Paulina Kozłowska-Nikodym
Rejestracja:  22 468 25 01

E-mail: autyzm@centrumzagorze.pl

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 - 14:30


Godziny pracy poradni:
Poniedziałek, piątek           8:00 - 18:30
Wtorek, środa, czwartek    8:00 - 18:00

W dniu 2 maja Poradnia będzie nieczynna.

Umówienie się na wizytę do specjalisty oraz uzyskanie szczegółowych informacji na temat udzielanych porad pod numerem tel. 22 468 25 01 lub email autyzm@centrumzagorze.pl

Poradnia realizuje świadczenia dla osób w wieku od 3 do 18 roku życia z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem dziecięcym oraz zespołem  Aspergera. W zakresie kompetencji Poradni pozostaje:

  • diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna (porady diagnostyczne),
  • konsultacje psychiatryczne i psychologiczne (porady kompleksowo–konsultacyjne),
  • terapia grupowa i indywidualna w orientacji poznawczo–behawioralnej w ramach programu terapeutycznego,
  • zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców  pacjentów Poradni,
  • współpraca z rodziną oraz placówkami oświatowymi (przedszkola, szkoły, inne placówki) w celu umożliwienia dzieciom z autyzmem lub zespołem Aspergera generalizacji zdobytych  w czasie terapii umiejętności i wykorzystywania ich w grupach rówieśniczych i na kolejnych szczeblach edukacji.

W poradni oferujemy następujące formy terapii: interwencje rozwojowe S. Greenspana, ruch rozwijający Sherborne, elementy treningu umiejętności społecznych, zajęcia z elementami usprawniania sensorycznego, terapię przez zabawę, muzykoterapię, techniki relaksacyjne, metoda Dobrego Startu.

Warunki przyjęć

Pacjent zapisuje  się do Poradni dostarczając skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu (honorowane są również skierowania od lekarzy prywatnych, jeśli mają podpisany kontrakt z NFZ) osobiście, listownie lub e-mailem. Skierowanie powinno zawierać:  nazwę  Poradni do której pacjent jest kierowany, pieczęć instytucji wydającej skierowanie, pełne dane pacjenta (imię i nazwisko, datę urodzenia, Pesel, adres z kodem pocztowym), diagnozę (jeśli pacjent ją posiada, lub wpis „ do obserwacji", gdy diagnoza nie jest ustalona), symbol choroby wg klasyfikacji ICD 10, pieczęć z numerem wykonywania zawodu i podpis lekarza wystawiającego skierowanie.
Prosimy o umieszczanie w lewym dolnym rogu skierowania numeru telefonu kontaktowego, pod który pracownik poradni będzie mógł zadzwonić, aby poinformować o wyznaczonym terminie wizyty.