Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Józefowie

Kierownik: mgr Paulina Kozłowska-Nikodym
Rejestracja: 533 332 570
E-mail: autyzm.jozefow@centrumzagorze.pl

Godziny pracy poradni:
Poniedziałek  8:00–18:00
Wtorek        8:00–20:00
Środa           8:00–18:00
Czwartek      8:00–20:00
Piątek          8:00–18:00
Sobota         8:00–18:00

Umówienie się na wizytę do specjalisty oraz uzyskanie szczegółowych informacji na temat udzielanych porad pod numerem tel. 533 332 570 lub email poradnia.jozefow@centrumzagorze.pl

Szanowni Państwo,
obecnie posiadamy wolne miejsca na terapię grupową dla osób uczących się w wieku 18-24 lata posiadających diagnozę zespołu Aspergera.
Zajęcia odbywają się w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Józefowie, ul. 3-go Maja 127 raz w tygodniu we wtorki w godzinach 14:00-16:00.
Przed dołączeniem do grupy umawiamy się na spotkanie konsultacyjne w celu poznania celów terapeutycznych osoby i oceny dopasowania do pozostałych uczestników grupy.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 533 332 570
lub
autyzm.jozefow@centrumzagorze.pl

Do zadań poradni należy leczenie zaburzeń emocjonalnych pacjentów w wieku od 2 do 18 lat lub starszych (jeśli kontynuują naukę), pomoc psychologiczna dla rodzin pacjentów, psychoedukacja dla rodziców, profilaktyka zaburzeń emocjonalnych oraz propagowanie wiedzy o zaburzeniach i formach leczenia.

Rodzaje leczonych zaburzeń to w szczególności całościowe zaburzenia rozwojowe, w tym ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu dziecięcego, autyzmu atypowego, zespołu Aspergera, całościowych zaburzeń rozwojowych nieokreślonych.

Zakres realizowanych świadczeń to porady diagnostyczne, porady kompleksowo-konsultacyjne, program terapeutyczno-rehabilitacyjny (terapia indywidualna, terapia grupowa, terapia zajęciowa, logopedyczna, psychoedukacja dla rodzin).