Oddział Psychiatryczny dla Młodzieży w Józefowie

ul. 3 Maja 127, 05-420 Józefów
Kierownik oddziału: lek. med. Katarzyna Godlewska
E-mail: psychiatria@centrumzagorze.pl lub psychiatria.mlodziezy@centrumzagorze.pl
Kierownik oddziału: 22 468 25 97
Sekretariat oddziału: 22 468 25 85
Izba przyjęć: 22 468 25 96

Program terapeutyczny oddziału kierowany jest do młodzieży w wieku od 15 do 18 roku życia (lub starszych jeśli kontynuują naukę). Do zadań oddziału należy udzielanie świadczeń z zakresu diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi a także poprawa funkcjonowania pacjenta w środowisku rówieśniczym, domowym i szkolnym. Czas pobytu w oddziale uzależniony jest od potrzeb indywidualnych pacjenta i wynosi od 10 do 84 dni.

Zakres leczonych zaburzeń:

  • zaburzenia psychotyczne w tym schizofrenia, psychoza schizoafektywna,
  • zaburzenia nastroju (depresja, mania),
  • postacie zaburzeń nerwicowych wymagające hospitalizacji,
  • zaburzenia jedzenia (anoreksja, bulimia),
  • zaburzenia, zachowania i zaburzenia osobowości wymagające hospitalizacji, stany po próbach samobójczych.

W oddziale stosowane są następujące formy terapii:

  • psychoterapia indywidualna, grupowa, rodzinna,
  • psychorysunek, psychodrama, psychoedukacja,
  • społeczność terapeutyczna,
  • trening umiejętności szkolnych (zajęcia prowadzone metodą Denissona), gimnastyka relaksacyjna z elementami aerobicu, terapia sztuką, oddziaływania wychowawcze, zajęcia muzyczne,
  • leczenie farmakologiczne.

Oddział Psychiatryczny dla Młodzieży, jako jedna z trzech placówek w województwie mazowieckim, przyjmuje pacjentów w trybie „ostro dyżurowym”. Pacjenci wymagający wyraźnego nadzoru przebywają w salach obserwacyjnych lub izolatce. W trakcie hospitalizacji dziecko ma zapewnioną opiekę pedagogiczną i naukę w szkole przyszpitalnej w zakresie obowiązującego programu szkolnego. Zmodernizowana infrastruktura szpitalna zapewnia wysoki standard świadczonych usług oraz bezpieczeństwo pacjentom.