Oddział Psychiatryczny dla Dzieci w Józefowie

Kierownik oddziału: dr n. med. Lidia Popek
E-mail: psychiatria.dzieci@centrumzagorze.pl
Sekretariat oddziału: 22 468 25 57
Izba przyjęć: 22 468 25 96

 

Oddział psychiatrii dziecięcej w Józefowie przeznaczony jest dla dzieci do 15 roku życia. Celem oddziału jest postawienie diagnozy lekarskiej, włączenie leczenia (farmakoterapii, zaplanowanie psychoterapii), diagnoza psychologiczna, objęcie pacjenta i rodzinę psychoterapią, nadzór nad procesem leczenia w trakcie pobytu w szpitalu oraz wydanie stosownych zaleceń rodzinie i dziecku po wypisaniu ze szpitala.  Diagnostyka zaburzeń psychicznych oraz propozycje terapii prowadzone są zgodnie z obowiązującymi standardami diagnostyki i leczenia. W naszym szpitalu dużą wagę przykłada się do przestrzegania praw dziecka/pacjenta.

Do oddziału w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w nagłych stanach psychicznych:

 • po próbach samobójczych,
 • z zaburzeniami psychotycznymi,
 • z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi,
 • z zaburzeniami łaknienia wymagającymi hospitalizacji,
 • z zaburzeniami afektywnymi,
 • z zaburzeniami depresyjnymi,
 • z zaburzeniami nerwicowymi,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Dzieci z wszelkiego rodzaju zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami adaptacyjnym, zaburzeniami funkcjonowania społecznego, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania wymagającymi diagnostyki przyjmowane są według kolejności zgłoszeń na podstawie skierowania od specjalisty psychiatry, lekarza Pogotowia Ratunkowego lub lekarza pediatry z opinią psychologa.

Poza farmakoterapią oferujemy naszym pacjentom inne formy leczenia takie jak:

 • psychoterapia indywidualna krótkoterminowa metodą behawioralno-poznawczą lub EMDR przeznaczona dla dzieci po ciężkich urazach psychicznych np. utrata bliskiej osoby,
 • terapia grupowa (małe formy teatralne, grupa dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, grupy dla dziewcząt, psychorysunek, drama, grupa dla osób nieśmiałych, muzykoterapia),
 • terapia zajęciowa (zajęcia stolarskie, plastyczne, kulinarne, zajęcia sportowe),
 • systemowa terapia rodzin.

W trakcie hospitalizacji dziecko ma zapewnioną opiekę pedagogiczną i naukę w szkole przyszpitalnej w zakresie obowiązującego programu szkolnego. Podczas terapii duże znaczenie ma współpraca z rodziną bądź opiekunami dziecka oraz współpraca z nauczycielami i pracownikami oświaty szkoły przyszpitalnej.

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci, jako jedyna placówka w województwie mazowieckim, pełni ostry dyżur dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi do 15 roku życia. Zmodernizowana infrastruktura szpitalna zapewnia wysoki standard świadczonych usług oraz bezpieczeństwo pacjentom.