Oddział Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu

Kierownik oddziału: lek. med. Anna Bieniek
E-mail: nerwice@centrumzagorze.pl

Sekretariat: 22 468 24 50
Gabinet lekarski: 22 468 24 40
Dyżurka pielęgniarek: 22 468 24 37

Program terapeutyczny Oddziału Leczenia Nerwic dla Młodzieży „Zameczek” skierowany jest do młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym w wieku od 15 do 19 roku życia. Warunkiem podjęcia leczenia jest motywacja własna oraz aktywna współpraca ze strony rodziny. Oferujemy pobyty 24 tygodniowe dla adolescentów doświadczonych trudnościami emocjonalnymi ze spektrum:

  • zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem, lękiem (fobie szkolne), zaburzeń nerwicowych obsesyjno-kompulsywnych, adaptacyjnych, zaburzeń nerwicowych pod postacią somatyczną (P40-F48),
  • zaburzeń nastroju (P30-F39),
  • zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (F90-F98).

Nasze oddziaływania obejmują kompleksową pomoc w zakresie:

  • psychoterapii indywidualnej (dwa razy w tygodniu),
  • terapii grupowej w ramach społeczności terapeutycznej (dwa razy w tygodniu),
  • konsultacji rodzinnych,
  • oddziaływań terapeutycznych (psychoedukacja, psychorysunek, zajęcia integracyjne, treningi umiejętności społecznych i wypełniania codziennych obowiązków),
  • terapii zajęciowej (możliwość wyboru zajęć sportowych, plastycznych, fotograficznych, gier i zabaw zespołowych, kulinarnych, relaksacji),
  • w razie potrzeby farmakoterapii.

Zapewniamy całodobową opiekę lekarską, pielęgniarską oraz pomoc ze strony kadry wychowawców  w rozwiązywaniu problemów w nauce i w utrzymaniu ciągłości procesu dydaktycznego.
Oddział umożliwia kontynuowanie nauki w Zespole Szkół Specjalnych w Zagórzu na poziomie gimnazjalnym oraz licealnym w warunkach dostosowanych do problemów.
Oferta terapeutyczna obejmuje także okres wakacyjny zachowując ciągłość leczenia ze zmodyfikowanym programem.

Zasady przyjęć

Przed przyjęciem na oddział odbywają się konsultacje kwalifikujące do pobytu. Terminy konsultacji ustalane są telefonicznie.

Proces konsultacyjny obejmuje co najmniej dwa spotkania. Pierwsze składa się z wywiadu pielęgniarskiego oraz konsultacji terapeutycznej z udziałem pacjenta oraz rodziny/opiekunów (trwa około 2 godzin). Niezbędnym elementem jest dostarczenie dotychczasowej dokumentacji dotyczącej opinii psychologicznych, leczenia psychiatrycznego, informacji o stanie zdrowia (badania, ocena specjalistów). Celem rozmowy jest próba zrozumienia trudności osoby zgłaszającej się oraz wspólne ustalenie, czy charakter oddziaływań będzie pomocny.

Po zakwalifikowaniu ustalany jest termin rozpoczęcia leczenia. Wymagane jest ważne skierowanie od lekarza psychiatry lub lekarza pierwszego kontaktu (obowiązuje druk: skierowanie do szpitala psychiatrycznego). Podczas przyjęcia do oddziału wykonujemy testy na obecność substancji psychoaktywnych w moczu. Nie przyjmujemy osób będących pod ich wpływem. Należy mieć dokumenty szkolne: kopię świadectwa ukończenia ostatniej klasy, zaświadczenie ze szkoły macierzystej, ważną legitymację szkolną.