Psychiatryczny Rehabilitacyjny Oddział Dzienny dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu

Kierownik oddziału: mgr Joanna Lewkowicz
E-mail: psychiatria.zagorze@centrumzagorze.pl
Telefon kontaktowy:  22 468 24 07


 


 
Oddział jest otwartym, dziennym oddziałem terapeutycznym dla młodzieży w wieku od 15 do 18 roku życia (wyjątkowo do ukończenia 21 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki). Minimalny okres leczenia w oddziale wynosi trzy miesiące (terapia krótkoterminowa), natomiast średni czas leczenia to jeden rok. Leczenie w oddziale jest dobrowolne. Do oddziału nie są kwalifikowani pacjenci skierowani na leczenie decyzją sądu rodzinnego.

Zakres leczonych zaburzeń w oddziale to:

 • schizofrenia i inne zaburzenia typu schizofrenii (F20 - F29),
 • zaburzenia afektywne (F30 - F39),
 • zaburzenia nerwicowe (F40 - F48),
 • zaburzenia odżywiania się (F50),
 • zaburzenia rozwoju psychicznego (F84 - F89),
 • zaburzenia emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (F90 - F98).

W oddziale stosowane jest leczenie kompleksowe obejmujące:

 • psychoterapię indywidualną, rodzinną, grupową,
 • społeczność terapeutyczną,
 • terapię zajęciową (zajęcia kulinarne, sportowe, plastyczne, fotograficzne, gry i zabawy),
 • psychoedukację,
 • zajęcia terapeutyczne z elementami psychorysunku, muzykoterapii i psychodramy, zajęcia relaksacyjne,
 • treningi behawioralne (indywidualne i grupowe np.: treningi asertywności, umiejętności społecznych, wystąpień publicznych, treningi pamięci, koncentracji uwagi, szybkiego czytania),
 • terapię dysleksji,
 • fototerapię,
 • wspomaganie i propagowanie twórczości pacjentów (wystawy prac plastycznych pacjentów),
 • w razie potrzeby farmakoterapię
 • imprezy okolicznościowe: urodziny, Andrzejki, Mikołajki itp.
Oddział w ramach rehabilitacji psychiatrycznej współpracuje ze szkołą przyszpitalną, do której pacjenci uczęszczają codziennie na zajęcia lekcyjne na poziomie gimnazjalnym oraz liceum ogólnokształcącego. Będąc uczniem szkoły przyszpitalnej szkoła macierzysta pacjenta pozostaje bez zmian.        W okresie wakacyjnym zapraszamy pacjentów na turnus terapeutyczny (miesięczny). W ramach hospitalizacji wakacyjnych prowadzimy zajęcia psychoedukacyjne, grupę wsparcia, zajęcia terapeutyczne z elementami psychorysunku, muzykoterapii oraz psychodramy, a także zajęcia sportowe, kulturalne i inne.

Zasady przyjęć

Po uzyskaniu skierowania od lekarza psychiatry lub lekarza pierwszego kontaktu, pacjenci kontaktują się z oddziałem w celu ustalenia terminu konsultacji terapeutycznej. W trakcie rozmowy podejmowana jest decyzja o zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia. Podczas konsultacji wskazane jest posiadanie pełnej dokumentacji o dotychczasowym leczeniu i wykonanych badaniach medycznych i psychologicznych. Pacjenci przyjmowani po raz pierwszy mają dwutygodniowy okres adaptacyjny. Po jego zakończeniu podejmowana jest decyzja o wskazaniach do kontynuowania leczenia w trybie dziennym.

Skierowanie do Oddziału można uzyskać w Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie lub w Poradni Zdrowia Psychicznego w Józefowie.

Pliki do pobrania