Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie, ul. Sobieskiego 93

Kierownik oddziału: mgr Katarzyna Żyszkowska
E-mail:
psychiatria.sobieskiego@centrumzagorze.pl
Sekretariat oddziału: 22 468 24 22

Oddział czynny jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7:00-20:00

Oddział prowadzi nabór do pobytu dziennego MŁODZI DOROŚLI. Propozycja skierowana jest do osób w wieku 18-26 Lat. Szczegóły znajdują się poniżej.

Pacjentami Oddziału są dzieci i młodzież potrzebujący kompleksowej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej, których stan zdrowia nie wymaga całodobowej hospitalizacji.

Organizacja pracy w oddziale opiera się na działaniu zespołu terapeutycznego. W skład zespołu wchodzą: lekarz psychiatra, psychoterapeuci, pielęgniarki i terapeuci zajęciowi. Zespół wyznacza kierunek i metody leczenia oraz ocenia jego skuteczność. Zespół terapeutyczny oddziału pracuje pod stałą superwizją. Proces terapeutyczny na oddziale dziennym trwa do 10 miesięcy. Zajęcia są prowadzone indywidualnie i grupowo.

Pacjenci przyjmowani są wyłącznie dobrowolnie, natomiast nie będą kwalifikowani pacjenci skierowani na leczenie decyzją sądu rodzinnego.

Zakres leczonych zaburzeń w oddziale to:

 • schizofrenia i inne zaburzenia typu schizofrenii (F20 - F29),
 • zaburzenia afektywne (F30 - F39),
 • zaburzenia nerwicowe (F40 - F48),
 • zaburzenia odżywiania się (F50),
 • zaburzenia rozwoju psychicznego (F84 - F89),
 • zaburzenia emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (F90 - F98).

W Oddziale oferujemy następujące rodzaje zajęć terapeutycznych: 

 • psychoterapia indywidualna,
 • psychoterapia grupowa,
 • terapia rodziny,
 • indywidualna praca psychologa z dzieckiem i rodziną,
 • socjoterapia,
 • relaksacja,
 • psychorysunek,
 • praca z ciałem,
 • terapia pedagogiczna (tzw. reedukacja),
 • terapia zajęciowa,
 • integracja sensoryczna,
 • treningi behawioralne (indywidualne i grupowe)
 • grupy psychoedukacyjne dla rodziców,

Pacjenci lub ich opiekunowie kontaktują się z oddziałem w celu ustalenia terminu konsultacji terapeutycznej. W trakcie rozmowy podejmowana jest decyzja o zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia. Podczas konsultacji wskazane jest posiadanie pełnej dokumentacji o dotychczasowym leczeniu i wykonanych badaniach medycznych i psychologicznych.Przed przyjęciem do oddziału konieczne jest skierowanie do szpitala od lekazra psychiatry lub lekarza pierwszego kontaktu Pacjenci przyjmowani po raz pierwszy mają dwutygodniowy okres adaptacyjny. Po jego zakończeniu podejmowana jest decyzja o wskazaniach do kontynuowania leczenia w trybie dziennym.

Oddział na stałe współpracuje ze szkołą przyszpitalną, między innymi poprzez cotygodniowe spotkania zespołu terapeutycznego z nauczycielami szkoły. Szkoła przyszpitalna realizuje program edukacyjny szkoły publicznej. Nauka jest zorganizowana w małych, kilku lub kilkunastoosobowych klasach. Metody nauczania i sposoby egzekwowania wiedzy dostosowane są do indywidualnych możliwości i stanu zdrowia pacjentów.
Szczegółowe informacje na temat szkoły: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 302 w Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku

 

Pliki do pobrania