Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie, ul. Brzeska 12

Kierownik oddziału: mgr Bożena Ozimek
E-mail: psychiatria.koszykowa@centrumzagorze.pl
Rejestracja: 22 468 25 19
Pokój psychologów: 22 468 25 29

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 - 14:00


Do oddziału przyjmowane są dzieci  z zaburzeniami rozwoju psychicznego w wieku od 2 do 7 roku życia. Wychodząc z założenia potwierdzonego przez badania kliniczne, że wczesna interwencja terapeutyczna może zasadniczo zmieniać sytuację zaburzonych dzieci i poprawiać ich funkcjonowanie, koncentrujemy się na wczesnej interwencji psychologicznej i psychiatrycznej.

W zakresie kompetencji Oddziału pozostaje diagnostyka psychologiczna i psychiatryczna, konsultacje psychologiczne oraz psychoterapia. Zespół Oddziału tworzą profesjonaliści o wysokich kompetencjach, osoby z rzetelnym wykształceniem podyplomowym i o wieloletnim doświadczeniu klinicznym.

Główne rodzaje leczonych zaburzeń w oddziale to:

 • zaburzenia rozwoju psychicznego,
 • całościowe zaburzenia rozwojowe,
 • zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się w dzieciństwie,
 • zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną.

W oddziale proponujemy następujące formy terapii:

 • terapię indywidualną dzieci w nurcie psychodynamicznym i poznawczo-behawioralnym,
 • terapię indywidualną rodziców,
 • terapię grupową dzieci (ruch rozwijający Sherborne, muzykoterapia, bajkoterapia, artterapia, terapia relacji społecznych),
 • terapię zajęciową dzieci,
 • terapię pedagogiczną dla dzieci i specjalistyczne zajęcia o charakterze edukacyjnym,
 • terapię w formie zabaw,
 • pobyt dzieci na Sali Pobytu Dziennego,
 • grupowe spotkania warsztatowo–psychoedukacyjne dla rodziców,
 • inne metody pracy z dzieckiem: Metoda Dobrego Startu, techniki relaksacyjne, elementy choreoterapii.

Programy wszelkich form leczenia oferowanych przez oddział są ustalane indywidualnie dla każdego dziecka. Uwzględniają jego poziom rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i społecznego. Szeroki zakres oddziaływań terapeutycznych, zindywidualizowane programy terapii oraz uwzględnienie wczesnej interwencji dają naszym pacjentom większą szansę na powrót do zdrowia.
 

Pliki do pobrania