Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie

Kierownik oddziału: lek. med. Anna Nowicka
Tel. 22 468 26 28

E-mail: psychiatria.jozefow@centrumzagorze.pl
Sekretariat oddziału: 22 468 25 94
Dyżurka pielęgniarek: 22 468 25 67

Izba przyjęć: 22 468 25 96

Godziny pracy oddziału:
poniedziałku - czwartku 7:00 - 18:00
piątek 7:00 - 16:00 


Pacjentami oddziału są dzieci i młodzież potrzebujący kompleksowej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej, których stan zdrowia pozwala na codzienne powroty do domu a zatem codzienny kontakt ze środowiskiem rodzinnym. Obejmujemy opieką pacjentów w wieku od 6 do 21 lat w przypadku kontynuowania nauki  z:

 • nadruchliwością i trudnościami w koncentracji uwagi
 • dolegliwościami nerwicowymi
 • zaburzeniami emocjonalnymi w tym zaburzeniami lękowymi
 • zaburzeniami rozwojowymi i specyficznymi trudnościami w nauce
 • zespołem Aspergera
 • problemami emocjonalnymi wieku dojrzewania

Organizacja pracy w oddziale opiera się na ścisłym współdziałaniu zespołu specjalistów. Wspólnie wyznaczamy kierunek i metody leczenia oraz oceniamy jego skuteczność. Zespół terapeutów oddziału pracuje pod comiesięczną superwizją.
Proces terapeutyczny na oddziale dziennym trwa do 10 miesięcy. Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub grupowo. Oferujemy następujące rodzaje zajęć terapeutycznych:

 • psychoterapia indywidualna i grupowa,
 • socjoterapia,
 • muzykoterapia,
 • kinezjologia edukacyjna metodą Dennisona,
 • relaksacja,
 • terapia pedagogiczna (tzw. reedukacja),
 • logopedia,
 • terapia zajęciowa,
 • zajęcia terapeutyczne metodą Weroniki Sherborne,
 • integracja sensoryczna,
 • grupy psychoedukacyjne dla rodziców,
 • terapia rodziny,
 • indywidualna praca psychologa z dzieckiem i rodziną.

W ROKU SZKOLNYM PROPONUJEMY:

 • leczenie w systemie całodziennym (nauka w szkole przyszpitalnej) - realizowana jest diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna a także diagnoza środowiska rodzinnego oraz indywidualnie zaplanowany proces terapeutyczny ukierunkowany na poprawę funkcjonowania emocjonalnego, społecznego i szkolnego naszych pacjentów. Oddział jest podzielony na dwa pododdziały: dzieci w wieku 6-13 lat i młodzież do ukończenia liceum. Pacjent przebywa w oddziale od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 - 17:00, w piątek 7:00 - 15:00.

Oddział na stałe współpracuje ze szkołą przyszpitalną, między innymi poprzez cotygodniowe spotkania zespołu terapeutycznego z nauczycielemi szkoły. Szkoła przyszpitalna (podstawowa, gimnazjum oraz liceum) realizuje program edukacyjny szkoły publicznej. Nauka jest zorganizowana w małych, kilku lub kilkunastoosobowych klasach. Metody nauczania i sposoby egzekwowania wiedzy dostosowane są do indywidualnych możliwości i stanu zdrowia pacjentów.

W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 10 lat na turnus diagnostyczno – obserwacyjny

Jeśli Wasze dziecko jest nadruchliwe, ma problemy w nauce, trudności w koncentracji uwagi, w relacjach z innymi dziećmi, rozwija się inaczej niż jego rówieśnicy to proponowany turnus wakacyjny może być okazją do przeprowadzenia obserwacji przez grupę specjalistów – psychologów, terapeutów i lekarzy psychiatrów.

Warunki przyjęć do oddziału

Zgłoszenia telefoniczne lub osobiste przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00. Przyjęcia do oddziału odbywają się na podstawie skierowania od lekarza psychiatry lub lekarza pierwszego kontaktu. Przed przyjęciem każdy pacjent jest konsultowany i kwalifikowany do leczenia przez kierownika oddziału.