Wykorzystanie nowoczesnych technologii diagnostycznych i zrobotyzowanych systemów rehabilitacji w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu

 

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału
w rekrutacji do bezpłatnego projektu:

„Wykorzystanie nowoczesnych technologii diagnostycznych i zrobotyzowanych systemów rehabilitacji
w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcymw
w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu”.

Okres realizacji 01/2018 – 12/2020 r.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu:

IX Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem,
Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej,
9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnyc

W ramach programu oferujemy

 1. Kwalifikujące badanie lekarskie
 2. Pełnoprofilową diagnostykę zgodną z ICF CY
 3. Trójwymiarową analizę chodu
 4. Zaplanowanie terapii w oparciu o indywidualnie postawione cele
 5. 15 sesji terapeutycznych dwa razy w ciągu roku
 6. Badanie końcowe połączone z oceną osiągnięcia celów i zaplanowaniem kolejnych interwencji

Warunki przystąpienia do programu:

 1. Wiek: 5-18 lat
 2. rozpoznanie: mózgowe porażenie dziecięce
 3. GMFCS I - IV
 4. brak p/wskazań do treningów
 5. zdjęcie rentgenowskie stawów biodrowych wykonane max 12 m-cy przed rozpoczęciem treningów
 6. zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego

Zgłoszenia zainteresowanych przystąpieniem do programu przyjmujemy:
email: robotyka@centrumzagorze.pl

telefon: 22 468 24 44 lub 570 004 620

Pliki do pobrania