Terapia Dzieci i Młodzieży Uzależnionej od Alkoholu i Osób Współuzależnionych

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. realizuje program zdrowotny finansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego mający na celu wspieranie rozwoju placówek świadczących usługi terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu.

Głównym celem programu jest poprawienie dostępności do terapii stacjonarnej dla dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i osób współuzależnionych, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie ilości osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych na terenie Mazowsza. Dodatkowym celem realizacji programu jest wsparcie i uzupełnienie podstawowego programu rehabilitacji dzieci i młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi oraz utrwalenie i wzmocnienie efektów leczenia.
Program adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 19 lat, u których oprócz uzależnienia od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi rozpoznano używanie szkodliwe bądź zespół uzależnienia od alkoholu oraz osób dorosłych współuzależnionych od swoich dzieci. Łączna ilość osób objętych programem to ok. 100 osób z województwa mazowieckiego. Program realizowany będzie w okresie kwiecień-grudzień 2017 r. w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 468 26 60 lub 22 779 20 12.