Program zdrowotny "Zwiekszenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy uzyciu zrobotyzowanej ortozy do rehabilitacji chodu Lokomat"

"Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o.o. w Zagórzu realizuje program zdrowotny finansowany ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Program realizowany jest w ramach "Programu przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2012 - 2017".

Program adresowany jest do pacjentów "Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii" w Zagórzu korzystających z turnusów rehabilitacyjnych z rozpoznanym mózgowym porażeniem dziecięcym powodującym zaburzenia chodu wymagajace intensywnej terapii.

Częstotliwość wystepowania MPD szacuje się w granicach 2 na 1000 żywo urodzonych dzieci. Problem w znacznej mierze dotyczy grupy wczesniaków. MPD jest główna przyczyną niepełnosprawności wśród dzieci i młodzieży. Uszkodzenia mózgu powodują powstawanie specyficznych zaburzeń ruchowych, w tym upośledzenia funkcji chodu, pociagające za sobą wtórne utrudnienia w innych sferach rozwoju. Rozwój nowoczesnych metod terapeutycznychdaje szanse na znaczne ograniczenie następstw MPD i przeciwdziałanie zaburzeniom prowadzącym do niepełnosprawności dziecka. Jedną z takich metod jest terapia chodu z zastosowaniem zautomatyzowanej ortozy Lokomat. Głównym celem programu jest zwiększenie dostepności do tego rodzaju terapii, ponieważ nie jest ona finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W ramach programu zaplanowane jest wykonanie 15 sesji na Lokomacie poprzedzonych badaniami.

Oczekiwanym efektem realizacji programu będzie poprawa wzorca chodu i zdolności lokomocji u dzieci bioracych udział w programie.

Program będzie realizowany do końca 2015 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel 22 468 24 17 lub 22 468 24 47