Program zdrowotny "Warsztaty rozwoju rodzicielskiego"

"Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu realizuje program zdrowotny finansowany ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Program realizowany jest w ramach Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 - 2015.

Do programu zaproszeni będą rodzice dzieci będących pacjentami Psychiatrycznego Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie ul. Koszykowa 79a oraz rodzice dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Panuje się zaprosić dwie grupy rodziców po 12 osób. Spotkania będą miały charakter warsztatowy.

Głównym celem programu jest poprawa jakości życia rodziny z dzieckiem z diagnozą ze spektrum autyzmu, poprzez rozwój a także poprawę relacji rodzinnych i dostosowanie metod wychowawczych do realiów funkcjonowania w oparciu na bazowej akceptacji i podmiotowości.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka. Jest to zaburzenie znamienne w skutkach, rzutujące na rozwój i najczęściej życie dorosłe dotkniętego nim dziecka. Objawy widoczne są już przed trzecim rokiem życia. Dotyczy to takich obszarów jak: mowa, komunikacja, zdolność tworzenia więzi, zabawa czy wzorce zachowań. Skutki zaburzeń ze spektrum autyzmu możemy rozpatrywać w wymiarze indywidualnym jak i społecznym. Dla programu realizowanego przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii znaczenie mają skutki dotyczące osoby dotkniętej zaburzeniem oraz skutki dotyczące najbliższego otoczenia, przede wszystkim rodziców dziecka.

Program realizowany bedzie do konca 2015 roku.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 468 25 19 lub pod adresem e-mail: warsztaty.koszykowa@centrumzagorze.pl