Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. realizuje kolejną edycję programu zdrowotnego współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Nazwa własna programu to "Marzenie o niezależności adolescentów".

Głównym celem projektu jest kontynuacja realizacji zintegrowanego i kompleksowego programu dla dzieci i młodzieży z problemem hazardu i innych uzależnień behawioralnych przez co zostanie skorygowane funkcjonowanie w obszarze wywiązywania się z roli dziecka i ucznia adolescentów oraz konstruktywne funkcjonowanie systemu ich rodzin. Dodatkowo zwiększona zostanie dostępność do profesjonalnej pomocy dla adolescentów i ich rodzin z terenu Warszawy i województwa mazowieckiego. Cel podstawowy zostanie osiągnięty poprzez:

  • zmniejszenie negatywnego wpływu hazardu i innych uzależnień behawioralnych na życie pacjenta i jego najbliższych,
  • zmniejszenie  destrukcyjnego wpływu grupy rówieśniczej,
  • naukę nowych sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem i lękiem,
  • wzrost umiejętności psychospołecznych,
  • wypracowanie nowego modelu codziennego funkcjonowania i dalszego konstruktywnego rozwoju adolescentów.

Program adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 13-19 lat, u których występuje problem uzależnień behawioralnych w tym np. uzależnienia od komputera, jedzenia lub hazardu oraz z ewentualnymi innymi współistniejącymi zaburzeniami z obszaru psychopatologii dzieci i młodzieży oraz członków rodzin wyżej wymienionych osób, przede wszystkim rodziców, dziadków, rodzeństwa i opiekunów prawnych. Osoby uczestniczące w programie to pacjenci  Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku oraz pacjenci Poradni Leczenia Uzależnień w Warszawie. Zadanie realizowane będzie w okresie styczeń-grudzień 2017 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 468 26 60 lub 22 779 20 12.