Program aktywizujący dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi „Psycho-Kreacje”

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. realizuje kolejną edycję programu zdrowotnego finansowanego ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w województwie mazowieckim na lata 2012-2017.

Do programu „Psycho-Kreacje” kwalifikowana jest młodzież w wieku 16-25 lat z diagnozą z kręgu schizofrenii, zaburzeń nastroju i zaburzeń adaptacyjnych przebywająca aktualnie w Hostelu - Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej oraz pacjenci którzy zakończyli pobyt w Ośrodku w ciągu ostatniego roku.

Zaburzenia psychiczne wśród młodzieży są aktualnie znaczącym problemem zdrowotnym i społecznycm. Pacjenci przebywający w Hostelu reprezentują dużą grupę osób zagrożoną poważną chorobą psychiczną, jaką jest schizofrenia oraz zaburzenia nastroju. Młodzież ta ze względu na swoje objawy, takie jak lęk, depresja a także urojenia i halucynacje, ma tendencję do izolowania się oraz wypadania z ról społecznych. Młodzież z zaburzeniami psychicznymi jest w szególnie trudnej sytuacji, ponieważ na objawy chorobowe nakładają się trudności okresu dojrzerwania. Z jednej strony sprawia to trudności diagnostyczne, natomiast z drugiej strony daje możliwość wczesnej interwencji. Zwykle objawom chorobowym towarzyszą trudności szkolne, zrywanie kontaktów z rówieśnikami, pogorszenie się relacji z najbliższymi, zamknięcie się w sobie. Narastające objawy choroby psychicznej wymagają szczególnej uwagi, ponieważ mogą one doprowadzić do próby samobójczej lub samobójstwa. Ważnym problemem jest również brak wiedzy i świadomości społecznej dotyczącej osób z zaburzeniami psychicznymi. Zarówno rówieśnicy, ich rodzice, jak i osoby pracujące z młodzieżą nie znają specyfiki problemów młodych osób doświadczonych chorobami psychicznymi. Z tego powodu są oni wykluczeni z życia społecznego oraz są narażeni na dyskryminację oraz nie mają możliwości realizacji ważnych zadań rozwojowych. Odpowiednie leczenie zaburzeń o wczesnym początku (szczególnie u dzieci i młodzieży) mogłoby w przyszłości wpłynąć na zdrowie psychiczne populacji osób dorosłych. Dlatego  celem programu „Psycho - Kreacje” jest promocja zdrowia psychicznego, wspieranie rozwoju psychospołecznego, zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci oraz młodzieży, zmniejszanie izolacji społecznej nastolatków oraz poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi. Powyższe cele zostaną zrealizowane miedzy innymi poprzez pracę nad przygotowaniem przez młodzież z Hostelu nowej publikacji oraz przygotowanie spektaklu teatralnego. Dzięki temu z programu skorzystają również odbiorcy publikacji oraz widzowie przedstawienia.

Program będzie realizowany w okresie od marca do grudnia 2017 r.