Program aktywizujący dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi „Psycho-Kreacje”

"Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o.o. realizuje kolejną edycję programu zdrowotnego finansowanego ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Zadanie realizowane jest w ramach Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.

Do programu „Psycho-Kreacje” kwalifikowana jest młodzież w wieku od 16 do 25 lat z diagnozą z kręgu schizofrenii, zaburzeń nastroju i zaburzeń adaptacyjnych przebywająca aktualnie w Hostelu - Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej oraz pacjenci którzy zakończyli pobyt w Ośrodku w ciągu ostatniego roku.

Zaburzenia psychiczne są aktualnie znaczącym problemem zdrowotnym i społecznycm. Pacjenci przebywający w Hostelu reprezentują dużą grupę młodzieży zagrożonej poważną chorobą psychiczną, jaką jest schizofrenia oraz zaburzenia nastroju. Młodzież ta ze względu na swoje objawy, takie jak lęk, depresja a także urojenia i halucynacje, ma tendencję do izolowania się oraz wypadania z ról społecznych, w tym przerywania nauki. Narastające objawy choroby psychicznej u dorastającego człowieka wymagają szczególnej uwagi, ponieważ mogą one doprowadzić do próby samobójczej lub samobójstwa. Odpowiednie leczenie zaburzeń o wczesnym początku mogłoby w przyszłości wpłynąć na zdrowie psychiczne populacji osób dorosłych. Ważnym problemem jest również brak wiedzy i świadomości społecznej dotyczącej osób z zaburzeniami psychicznymi. Zarówno rówieśnicy, ich rodzice, jak i osoby pracujące z młodzieżą nie znają specyfiki problemów młodych osób doświadczonych chorobami psychicznymi. Z tego powodu są oni wykluczeni z życia społecznego oraz są narażeni na dyskryminację oraz nie mają możliwości realizacji ważnych zadań rozwojowych. Dlatego  celem programu „Psycho - Kreacje” jest promocja zdrowia psychicznego, wspieranie rozwoju psychospołecznego, zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci oraz młodzieży, zmniejszanie izolacji społecznej nastolatków oraz poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi. Powyższe cele zostaną zrealizowane miedzy innymi poprzez pracę nad przygotowaniem przez młodzież z Hostelu wystawy prac plastycznych, fotograficznych i kalendarza promującego ich twórczość oraz przygotowanie spektaklu teatralnego. Dzięki temu z programu skorzystają również odbiorcy publikacji oraz widzowie przedstawienia. Przewiduje się, że będzie to grupa ok. 400 osób – uczniów szkół średnich, nauczycieli, studentów, rodziny pacjentów oraz lokalne środowisko.

Program będzie realizowany w okresie od czerwca do grudnia 2015 r.