"Poszanowanie energii cieplnej i elektrycznej w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o."

"Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o.o. w Zagórzu zrealizowała projekt "Poszanowanie energii cieplnej i elektrycznej w "Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o.o." w ramach programu operacyjnego "Wsparcie dla przedsięwzięć, realizowanych w celu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które nie zostały ujęte w innych programach WFOŚiGW w Warszawie".

Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w dwóch obiektach w Otwocku, przy ul. Kochanowskiego 27/29, tj.: budynek po "Aptece" oraz budynek po "Laboratorium", w których zlokalizowane są Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychotycznymi oraz Hostel-Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej. Wykonanie zadań z zakresu termomodernizacji pozwoliło na dostosowanie budynków do obowiązujących norm cieplnych i zmniejszenie wysokiego wskaźnika spalania paliwa w lokalnej kotłowni a tym samym ograniczenie emisji spalin. Drugim założeniem projektu jest racjonalizacja zużycia i poszanowanie energii elektrycznej w obiektach Spółki poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne. Wykonanie wyżej wymienionego zadania spowodowało zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną. Wymiana oświetlenia objęła budynki w:

  1. Otwocku (Hostel-Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej, Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychotycznymi),
  2. Józefowie (Pawilon Główny, Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym),
  3. Zagórzu (Pawilon Główny, Basen rehabilitacyjny przy Pawilonie Głównym, Pracownia Analizy Ruchu, Pawilon - Odddział V tj. Psychiatryczny Rehabilitacyjny Oddział Dzienny dla Dzieci i Młodzieży).

"Poszanowanie energii cieplnej i elektrycznej w "Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o.o. w Zagórzu" dofinansowane było przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 832 354 złote.

Pozostałe 50% kosztów pokryte zostało ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.