Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. realizuje inwestycję „Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania”.

Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Koszt realizacji zadania:  217.710,00 zł
Dotacja z UMWM:         213.355,80 zł
Środki własne:                  4.354,20 zł