Skargi i wnioski

W przypadku niezadowolenia pacjent może zgłosić swoje uwagi, wątpliwości, wnioski oraz skargi dotyczące leczenia i opieki. Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez Spółkę lub pracownika Spółki, naruszenie obowiązujących przepisów, regulaminów i praw pacjenta. Skargi i wnioski można składać w interesie własnym i innych osób a także w interesie społecznym osobiście, pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej. Na każdą skargę pisemną odpowiadamy pisemnie, skargi ustne są rozpatrywane w chwili złożenia. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu skarżącego (wnoszącego) pozostawia się bez rozpatrywania.

Skargi i wnioski w Spółce Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu przyjmowane są przez Prezesa Zarządu Spółki lub inną upoważnioną osobę:

  • w poniedziałki od godz. 11: 00 – 12: 00 (bez konieczności umówienia się),
  • każdego innego dnia (po telefonicznym umówieniu).

Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie z Państwa strony.

Skargi i wnioski można również składać w:

Centrala NFZ
Departament Spraw Świadczeniobiorców
Dział Skarg i Wniosków

 

 

ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa
tel.: 22 572 60 41, fax 22 572 63 31
e-mail: infolinia@nfz.gov.pl
   


Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
 

 

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
Tel.: 22 532 82 50, Fax: 22 532 82 30
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

Bezpłatna Infolinia - 0 800 190 590