Przyjęcie pacjenta

Podczas przyjęcia do oddziału lub poradni należy mieć ze sobą: skierowanie, PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, legitymację szkolną) oraz karty informacyjne lub inną dokumentację medyczną.

Przy przyjęciu jest zakładana historia choroby pacjenta oraz zbierany wywiad w związku z powyższym prosimy rodziców (opiekunów) o zarezerwowanie większej ilości czasu potrzebnego na załatwienie formalności podczas przyjęcia.

Przyjęcia do poradni odbywają się w trybie planowym, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który ma podpisany kontrakt z NFZ.

Do psychiatry pracującego w trybie ambulatoryjnym nie jest wymagane skierowanie. Skierowanie nie jest również wymagane od osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego.

Przyjęcia pacjentów do oddziałów szpitala odbywają się w trybie planowanym. W Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci oraz Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży w Józefowie pacjenci przyjmowani są również w trybie nagłym.

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydaje lekarz po osobistym zbadaniu osoby z zaburzeniami psychicznymi ze szczególnym uwzględnieniem jej stanu psychicznego i zachowania.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową wystawiane jest przez:

 • lekarzy oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, kardiologicznych i geriatrycznych,
 • w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

W przypadku rehabilitacji neurologicznej dziecięcej pacjenci przyjmowani są ze skierowaniem:

 • z oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii, neurologii i neurochirurgii, ortopedii i traumatologii, chirurgii dziecięcej, chorób zakaźnych, pediatrii lub
 • z poradni specjalistycznej: neurologicznej, neonatologicznej, neurochirurgicznej, pediatrii, urazowo-ortopedycznej, chirurgii dziecięcej, rehabilitacyjnej.

Skierowanie na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w oddziale dziennym jest wystawiane przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 • neonatologicznej,
 • rehabilitacyjnej,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej,
 • chirurgii dziecięcej,
 • endokrynologii dziecięcej,
 • diabetologii dziecięcej,
 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Jeżeli świadczenie opieki zdrowotnej, np. porada lekarska, przyjęcie do szpitala, nie może zostać zrealizowane w dniu zgłoszenia pacjent zostanie wpisany na listę oczekujących i zostanie wyznaczy termin, w którym będzie mogło być ono zrealizowane.

Ważność skierowania do szpitala psychiatrycznego wygasa po upływie 14 dni od dnia wystawienia, natomiast skierowanie na świadczenia rehabilitacji leczniczej po upływie 30 dni. Do tego czasu należy je zarejestrować w miejscu udzielania świadczeń.