Przewodnik dla osób z zaburzeniami psychicznymi

„Informator zdrowia psychicznego” to opracowany przez samorząd województwa dokument zawierający podstawowe informacje dotyczące najczęściej występujący zaburzeń psychicznych, dostępnych usług opiekuńczych oraz innych rodzajów pomocy, z których mogą skorzystać mieszkańcy województwa mazowieckiego. Ponadto, znajdują się w nim dane teleadresowe placówek, w których można uzyskać pomoc oraz dane o zakładach pracy chronionej.