Opłaty za dodatkową opiekę pielęgnacyjną

Na podstawie art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. pobierana jest opłata rekompensującą koszty dodatkowej opieki pielęgnacyjnej w wysokości 25,00 zł/osobę. Opłata pobierana jest za dobę, którą stanowi okres zaczynający się o godz. 1800 a kończący się o godz. 900 następnego dnia.

Opłatę za pobyt należy uiścić „z góry”, w kasie Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 700 do 1430 lub przelewem na konto spółki o nr: 90 1540 1157 2115 2943 4535 0001 (tytuł wpłaty: opłata rekompensująca rzeczywiste koszty dodatkowej opieki pielęgnacyjnej- imię i nazwisko pacjenta).

Dodatkowa opieka pielęgnacyjna to opieka, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.