Cennik za przechowywanie zwłok

Za przechowywanie zwłok pacjenta przez czas dłuży niż 72 godziny liczone od godziny jego śmierci, osoby lub instytucje uprawnione do ich przechowywania bądź podmioty na zlecenie, których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym, ponoszą opłatę na podstwawie obowiązującego cennika podmiotu, z którym Spółka ma podpisaną umowę na przechowywanie zwłok tj.:

  1. Za wykonanie jednej usługi obejmującej odbiór zwłok, transport do prosektorium i przechowywanie zwłok do 72 godzin przysługuje wynagrodzenie w kwocie 324 zł brutto.
  2. Za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny opłata wynosi 58 zł brutto za dobę.

Opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta na rzecz podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym nie pobiera się.