Płatność zatwierdzona

Płatność została zatwierdzona.

Dziękujemy!