Dostawa sprzętu medycznego do diagnozowania do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu k/Warszawy. spr 1/2018/ZP

Dodał: Aleksandra Bojarska, 2018-01-19 13:01:44

SIWZ oraz pozostałe dokumenty, zostaną zamieszczone na stonie Zamawiajacego po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urz,ędowym Unii Europejskiej.

symbol: Dostawa sprzętu medycznego do diagnozowania do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu k/Warszawy. spr 1/2018/ZP

tryb:

data ogłoszenia: 2018.01.19

data otwarcia ofert: 01.03.2018 r godz 11:30

wielkość zamówienia:

ilość wywołań: 808

Pliki do pobrania