23/2014/ZP

Dodał: Aleksandra Bojarska, 2014-11-25 18:00:38

Świadczenie usługi w zakresie: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji i szyb od stłuczenia, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zamawiający informuje, iż w zawiazku z pytaniami

Termin składania ofert zostaje przsuniety na dzień 10 grudnia 2014 r, do godz. 10:00

symbol: 23/2014/ZP

tryb:

data ogłoszenia: 2014.11.25

data otwarcia ofert:

wielkość zamówienia:

ilość wywołań: 1674

Pliki do pobrania