Przetargi UE

Postępowania w projektach unijnych

Przedmiot zamówienia Tryb Data ogłoszenia Data otwarcia ofert Informacje

Rozeznanie rynku dot. przesłania oferty cenowej dot.Kwalifikacji pacjentów na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków EFS

,,Wykorzystanie  nowoczesnych technologii diagnostycznych i zrobotyzowanych systemów rehabilitcji w teapii dzieci z mózgowym poazenem dziecięcym w azowiekim Centrum NeuropschiatriiSp. z o.o. w Zagórzu"

2018.02.26 Oferty cenowe należy złożyc do dnia 28 lutego 2018r. do godz.14:00

Zapytanie dotyczy wykonania tablic pamiątkowych

Zapytanie dotyczy wykonania tablic pamiątkowych

2014.06.26

Zapytanie dotyczy zakupu zestawów do podpisu elektronicznego

Zapytanie dotyczy zakupu zestawów do podpisu elektronicznego

2014.06.12

Spr. nr 10/2014/ZP

Spr. nr 10/2014/ZP - Przetarg na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem Systemu do badania i treningu koherencji parametrów fizjologicznych oraz diagnostyki i terapii Biofeedback wraz z głowicą EEG i zestawem do psychofizjologii do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu k. Warszawy.

2014.04.16

Spr. nr 8/2014/ZP

Spr. nr 8/2014/ZP - Przetarg na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem Systemu do badania i treningu koherencji parametrów fizjologicznych oraz diagnostyki i terapii Biofeedback wraz z głowicą EEG i zestawem do psychofizjologii do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu k. Warszawy.

2014.04.04