Rozeznanie rynku pn: Usługa terapeutyczna dla 10-ciu pacjentów (tylko terapeuta) – na urządzeniu Lokomat będącego w posiadaniu Zamawiającego na potrzeby projektu pn. Wykorzystanie nowoczesnych technologii diagnostycznych i zrobotyzowanych systemów rehabilitacji w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu

Dodał: Anna Kaczmarczyk-Tryc, 2018-06-07 14:41:26

symbol: Rozeznanie rynku pn: Usługa terapeutyczna dla 10-ciu pacjentów (tylko terapeuta) – na urządzeniu Lokomat będącego w posiadaniu Zamawiającego na potrzeby projektu pn. Wykorzystanie nowoczesnych technologii diagnostycznych i zrobotyzowanych systemów rehabilitacji w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu

tryb:

data ogłoszenia: 2018.06.07

data otwarcia ofert:

wielkość zamówienia:

ilość wywołań: 700