Postępowania poniżej 30 000 EUR

Przedmiot zamówienia Tryb Data ogłoszenia Data otwarcia ofert Informacje

18/ZP/2014/ZP "Druk książki”

"Druk Książki"

Termin składania ofert do d nia 28.11.2014 r. do godz 12:00

2014.11.26

17/ZO/2014

"ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z TRANSPORTEM"

             Ofertę  należy złożyć do dnia 24.10.2014 r. do godz. 11.00

2014.10.17

16/ZO/2014/ZP

„Transport drogowy osób”

Ofertę należy złożyć do dnia 20.10.2014 r. do godz. 19:00

 

2014.10.15

15/ZO/2014/ZP

„Transport drogowy osób”

Ofertę należy złożyć do dnia 15.10.2014 r. do godz. 8.30

 

2014.10.10

14/ZO/2014/ZP

     „Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem podopiecznych Mazowieckiego  Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu”

     Ofertę należy złożyć do dnia 15.10.2014 r. do godz. 8.30

2014.10.10

13/ZO/2014/ZP

        "ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z TRANSPORTEM"

             Ofertę  należy złożyć do dnia 15.10.2014 r. do godz. 8.00

2014.10.09

12/ZO/2014/ZP

ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z TRANSPORTEM

 

Termin skałdania ofert: 06.10.2014 r. do godz. 8.00

2014.10.02

ZO/11/2014/ZP

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

2014.09.05

ZO/9/2014/ZP

Modernizacja kotłowni  olejowej w Szpitalu w Józefowie z przejściem na gaz ziemny

Ofertę należy złożyć do dnia 28 sierpnia  2014 r. (wtorek) do godz. 10.00

2014.08.18

ZO/8/2014/ZP

   Modernizacja kotłowni  olejowej w Szpitalu w Józefowie z przejściem na gaz ziemny.

Ofertę należy złożyć do dnia 12 sierpnia  2014 r. (wtorek) do godz. 10.00

 

Zamawiajacy modyfikuje załacznik nr 1 do oferty dodaje sie pozycje:

 Instalacje elektryczne – przystosowanie kotłowni……………zł netto……………..zł. brutto

Wykonawca ma obowiązek złozyc wraz z oferta zmieniony załacznik nr 1 do zapytania.

Zamawiajacy dodaje zmieniony załacznik nr 1.

Jednoczesnie zostaje przesuniety termin składania ofert na dzień 13 sierpnia 2014 r. (środa)  do godz. 10:00

 

 

2014.08.01