Seminarium "Nadwrażliwi. Młodzież w kryzysie psychicznym. Rozumienie i pomoc"

„ …zdrowie psychiczne jest to zdolność
do rozwoju w kierunku zrozumienia,

przeżywania, odkrywania i tworzenia…”
Kazimierz Dąbrowski

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. zaprasza osoby pracujące z młodzieżą do udziału w bezpłatnym seminarium dotyczącym zdrowia psychicznego młodzieży.  Podczas seminarium zapoznają się Państwo z publikacją „Nadwrażliwi. Osobiste doświadczenia młodzieży z Hostelu w Otwocku”. Książka ta jest zapisem osobistych przeżyć związanych z kryzysem psychicznym z perspektywy młodego człowieka i jego rodziny.

W trakcie Seminarium będzie okazja do zapoznania się z metodą pracy z młodzieżą opartą na twórczości literackiej oraz do wymiany doświadczeń na temat rozumienia i wspierania młodzieży w kryzysie psychicznym. Obejrzymy też film „Nadwrażliwi” będący zapisem spektaklu poetyckiego przygotowanego przez młodzież.

Seminarium adresowane jest w szczególności do osób pracujących z młodzieżą – nauczycieli, wychowawców, pedagogów, terapeutów, pracowników socjalnych z terenu powiatu otwockiego.

Seminarium odbędzie się 1 grudnia 2016 r.

Program:

12:00 Kulisy powstawania książki i spektaklu
12:30 Spektakl „Nadwrażliwi” - projekcja
13:00 „Zajęcia literackie w terapii” - lek. Łukasz Szostakiewicz
14:00 Przerwa kawowa
14:15 „Młodzież w kryzysie psychicznym – od zrozumienia do pomocy” - psycholog Agnieszka Czechowska
15:00 „Gdzie po pomoc?” - Oferta pomocy psychologiczno – psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w Mazowieckiem
         Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu

Rozdanie publikacji „Nadwrażliwi. Osobiste doświadczenia młodzieży z Hostelu w Otwocku”

Miejsce spotkania: Sala konferencyjna w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie, ul. 3-Maja 127

Prosimy o zgłoszenie uczestników za pomocą formularza do dnia 28 listopada 2016 r.

Seminarium stanowi podsumowanie programu zdrowotnego „Psycho-Kreacje” realizowanego w Hostelu Ośrodeku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej w Otwocku. Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu województwa mazowieckiego.